Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Geloof is de sleutel tot kennis - Congres over 'apologetiek en wetenschap' Geloof is de sleutel tot kennis - Congres over 'apologetiek en wetenschap'
Gewoontegetrouw bericht ik (Jan van Meerten) u over een congres in Opheusden in het najaar. Helaas is er dit jaar geen congres over geloof en wetenschap in het Betuwse dorp. Namens Logos Instituut organiseer ik dit jaar wél een congres in Hardinxveld-Giessendam onder de titel ‘Geloof is de sleutel tot kennis’. Dit congres is geschikt voor ieder gemeentelid, van academicus tot een eenvoudig geschoolde, van predikant tot metselaar, van student tot grijsaard. Op het congres wordt onze wereld beschouwd als een door God geschapen wereld. Vanuit dit christelijke wereldbeeld wordt er gekeken naar diverse zaken binnen de wetenschap, zoals Bijbel en archeologie, filosofische argumenten voor het bestaan van God, de reductionistische stelling dat wij ‘ons brein zijn’, de relevantie van de historiciteit van Genesis voor het christelijk geloof, aanwijzingen voor een wereldwijde zondvloed, aanwijzingen voor een historische Adam, etc. Jong en oud worstelen met vragen rondom de evolutietheorie, de ouderdom van de aarde en het bestaan van God. We willen op het congres deze vragen met open vizier tegemoet treden. Er zijn antwoorden te vinden. In de zoektocht naar deze antwoorden is de Bijbel voor ons leidend. Als we onze jongeren (maar ook de ouderen) niet toerusten met antwoorden zijn ze binnenkort evolutionist (of nog veel erger: atheïst). Jongeren (maar ook ouderen) worden namelijk dagelijks (via media en andere kanalen) ondergedompeld in het evolutiedenken. Dit gegeven onderstreept het belang van dit congres. Voor de prijs hoeft niemand het te laten. De entree bedraagt 15 euro per dag (voor studenten en uitkeringsgerechtigden zelfs 10 euro) en 20 euro per twee dagen (voor studenten en uitkeringsgerechtigden zelfs 15 euro). Bij de entreeprijs zit een eenvoudige lunch en een boekje met abstracts inbegrepen. Aanmelden kan hier: https://logos.nl/evenement/tweedaags-logoscongres-2/. Voor dit congres is ook een project aangemaakt om financieel transparant te kunnen zijn naar de achterban. Zie daarvoor deze link: https://webshop.logos.nl/winkel/projecten/geloof-is-de-sleutel-tot-kennis-2019/. Een begroting is op te vragen via .
lees meer »
 
Online Bijbel Online Bijbel

Online Bijbel http://www.biblija.net is opgevolgd door: www.debijbel.nl/
Hiervoor heb je een account nodig. De eerste 30 dagen zijn gratis, daarna krijgen alleen leden van het Nederlands Bijbelgenootschap altijd toegang tot de volledige website. Nog geen lid van het NBG?

Online Bijbel http://www.online-bijbel.nl/     (Statenvertaling)

 
VPTZ : Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ( Zuidoost Friesland ) VPTZ : Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ( Zuidoost Friesland )

De meeste mensen brengen de laatste fase van hun leven het liefst door in hun eigen of in een andere vertrouwde omgeving. Soms is dit voor de familieleden erg zwaar en kan men oververmoeid raken ook al is er professionele zorg. Als familie moet je immers 24 uur beschikbaar zijn. In een dergelijke situatie kan de VPTZ een goede aanvulling op de al bestaande zorg bieden.......

www.vptzzofriesland.nl

lees meer »
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst viering HA
datum en tijdstip 22-09-2019 om 11.00 uur
meer details

kopij kerknieuws
datum en tijdstip 25-09-2019 om
meer details

vrijdagmorgen gespreksgroep
datum en tijdstip 27-09-2019 om 9.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 29-09-2019 om 11.00 uur
meer details

Israelzondag
datum en tijdstip 06-10-2019 om 11.00 uur
meer details

Moderamenvergadering
datum en tijdstip 09-10-2019 om 10.00
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.