Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Predikant(en) voor Ring Buwekleaster Predikant(en) voor Ring Buwekleaster


Profielschets van de te beroepen predikant voor de samenwerkende Protestantse Gemeenten te Augustinusga, Drogeham, Harkema, Kootstertille en Twijzel  (1.1 fte)

Algemeen
De Protestantse Gemeenten van Augustinusga, Drogeham, Harkema, Kootstertille en Twijzel zijn op zoek naar een inspirerende man of vrouw die geestelijk richting geeft vanuit de Bijbel en daarbij respectvol weet om te gaan met de veelkleurigheid in de gemeenten. Samenwerken en flexibiliteit vinden wij belangrijk. Wij verwachten dan ook van de predikant(e) dat hij/zij dit samenwerken op flexibele wijze zin kan geven in de samenwerking met de andere predikante (n) en pastorale medewerkers in de diverse gemeenten.
Van de toekomstige predikant wordt dan ook verwacht dat deze een actieve rol gaat spelen in deze veranderende samenwerking. Dit houdt in dat hij/zij coachend leiding kan geven aan de vele vrijwilligers, kan organiseren en ook delegeren.
Wij zoeken iemand die in teamverband kan werken en vertrouwd is met hedendaagse media en communicatiemiddelen.

Bovengenoemde gemeenten vormen een samenwerkingsverband, maar hebben er uitdrukkelijk voor gekozen binnen dit verband zelfstandig te blijven. Zij houden ieder een eigen kerkenraad en op de zondagen is er in de regel een zondagse viering in de vijf afzonderlijke gemeenten. Wij zoeken een predikant die dit van harte ondersteunt, zoveel mogelijk contact onderhoudt met de verschillende kerkenraden en met regelmaat voorgaat in de kerken van de genoemde gemeentes. Aan het samenwerkingsverband is momenteel al een predikant verbonden voor 0,8 fte.

Tot de kerntaken van de predikant(e) behoren:
Eredienst:
 • Hij/zij verkondigt op inspirerende, bemoedigende en enthousiaste wijze Gods Woord voor alle leeftijdsgroepen, waarin het evangelie van verlossing en bevrijding door Jezus Christus zal doorklinken.
 • Hij/zij denkt mee, inspireert en staat open voor nieuwe en verfrissende ideeën omtrent de kerkdiensten en is bereid tot het leiden van andere dan traditionele kerkdiensten (participatie van gemeenteleden in de eredienst behoort zeker tot de mogelijkheden).
 • Daarbij is hij/zij in staat een vertaalslag te maken om de Bijbellezing in het heden te plaatsen met aandacht aan de actualiteit en de wereld om ons heen.
 • De te beroepen predikant heeft aandacht voor het pluriforme karakter van de verschillende gemeenten.
 • Het aantal diensten per jaar in de verschillende gemeenten naar ratio in te vullen in overleg met de preekvoorzieners.
Pastoraat:
 • De te beroepen predikant moet mensgericht te zijn, met nadruk op het pastorale aspect voor jong en oud. Dit betekent dat goede contactuele eigenschappen noodzakelijk zijn. Daarnaast zal het crisispastoraat een belangrijke taak zijn voor de predikant.
 • Binnen het pastoraat zal er samengewerkt moeten worden met de pastoraal medewerkers die in dienst zijn van de verschillende gemeenten, de ouderlingen en wijkassistenten.
 • Het is goed als de predikant weet heeft van wat er in de verschillende gemeenten leeft en oog heeft voor dorp en wereld en de menselijke kant van de samenleving.

Vorming en toerusting:
 • De te beroepen predikant zorgt voor begeleiding en toerusting van de vrijwilligers in het pastoraat.
 • Er moet goed contact zijn met de vrijwilligers die werkzaam zijn met de jongeren in onze gemeenten, zoals de leiding van de Kindernevendienst (voor de jeugd in de basisschool leeftijd), de jeugdclubs en de jeugdouderlingen als centrale figuur.
 • De te beroepen predikant moet breder kunnen denken dan alleen de kerk. Er moet een open houding zijn naar de inwoners van de dorpen van dit samenwerkingsverband. Immers, alle inwoners van de verschillende dorpen zijn welkom in de kerk.

Organisatie en beleid:
 • De te beroepen predikant zal samen met de kerkenraad uitvoering geven aan het Beleidsplan van de verschillende gemeenten.
 •  Van de te beroepen predikant verwachten wij enerzijds leiderschapskwaliteiten en anderzijds het vermogen om in teamverband te kunnen werken.
 • De samenwerkende gemeenten zoeken een predikant met samenbindende kwaliteiten, een bruggenbouwer met een communicatieve instelling.
 • Kunnen omgaan met lof en kritiek.
Tenslotte
Er wordt door de samenwerkende gemeenten iemand gezocht die samenwerkt en verbindt, in de verschillende gemeenten en daarbuiten. Er wordt van de toekomstige predikant verwacht dat hij/zij de kunst verstaat om met mensen van diverse pluimage te werken aan een geloofsgemeenschap in de breedste zijn van het woord, waar de leden op elkaar betrokken zijn, maar ook zichzelf mogen zijn.


Profielschets van de gemeente

 
Naam gemeente:

 
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Kerkelijke gemeente

 
Kenmerken van de gemeente

 
dorpsgemeente
Kleur/ligging
 
De kleur van onze gemeente is heel breed uit alle stromingen van de kerk hebben we leden van vrijzinnig tot midden-orthodox en evangelisch.
Gemeenteleden:

 
Aantal kerkleden: Ongeveer 500, waarvan een groot gedeelte niet actief.
Een kleine kern houdt de gemeente draaiende, ze doen daarbij hun uiterste best.
De erediensten worden elke zondag bezocht door ongeveer 45
Accenten
bv: diaconaal, liturgisch, missionair, pluriform
We proberen accent teleggen op het pastoraat waaronder een project met (niet-kerkelijke) jeugd Onze oudere gemeenteleden worden bezocht door een pastoraal medewerker.
 
Korte weergave van visie en missie (maximaal 50 woorden!)

De kernfuncties van onze kerk is :
* Omzien naar elkaar.
* Samen de goede boodschap vieren.
* Een gastvrij huis bieden voor jong en oud.
* proberen om de connectie met het dorp uit te bouwen.
 
 
Omvang werktijd predikant 50 (op dit moment ingevuld door ds. Glas)
Aantal werkzame predikanten/kerkelijk werkers: Naast de predikant hebben we een pastoraal medewerker voor het ouderenwerk en op basis van uitzendkracht een jeugdwerker.
Pastorie aanwezig nee
Vrouw in het ambt ja
Bijbelvertaling NBV en Bijbel in gewone taal
Welke liedbundels Overwegend Nieuw Liedboek en verder is alles mogelijk vanwege de aanwezigheid van een beamer.
Wijze viering avondmaal

 
Open avondmaal.


Burgerlijke gemeente

 
Bereikbaarheid/Voorzieningen
 
Alle voorzieningen. Er is een christelijke basisschool en voortgezet onderwijs in Surhuisterveen, Drachten en Buitenpost
Culturele voorzieningen vooral georiënteerd op Drachten, Leeuwarden en Groningen.
 


 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kopij Kerknieuws
datum en tijdstip 01-04-2020 om
meer details

vrijdagmorgen gespreksgroep GAAT NIET DOOR
datum en tijdstip 03-04-2020 om 9.30
meer details

Palmzondag via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 05-04-2020 om 9.30 uur
meer details

Bijbelstudie GAAT NIET DOOR
datum en tijdstip 07-04-2020 om 14.00
meer details

Witte Donderdag via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 09-04-2020 om 19.30 uur
meer details

Goede Vrijdag via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 10-04-2020 om 19.30 uur
meer details

Stille Zaterdag via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 11-04-2020 om 19.30 uur
meer details

Paasmorgen via kerkdienstgemist.nl vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 12-04-2020 om 9.30 uur
meer details

Themadienst
datum en tijdstip 19-04-2020 om 11.00
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.