Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
VPTZ : Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ( Zuidoost Friesland ) VPTZ : Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ( Zuidoost Friesland )

VPTZ : Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg  ( Zuidoost Friesland )
De meeste mensen brengen de laatste fase van hun leven het liefst door in hun eigen of in een andere vertrouwde omgeving. Soms is dit voor de familieleden erg zwaar en kan men oververmoeid raken ook al is er professionele zorg. Als familie moet je immers 24 uur beschikbaar zijn. In een dergelijke situatie kan de VPTZ een goede aanvulling op de al bestaande zorg bieden. Soms is dit echter door gezins-of woonomstandigheden thuis niet meer mogelijk, omdat bijv. de partner, kinderen, of andere mantelzorgers overbelast raken. In een dergelijke situatie kan het hospice Smelnehaven in Drachten een goed alternatief bieden. Soms willen mensen zelf graag naar het hospice. VPTZ Zuidoost Friesland bestaat dus uit 2 werkvelden: VPTZ-thuis en VPTZ-hospice.

VPTZ-thuis

In de thuissituatie kunnen vrijwilligers voor 1 of meerdere dagdelen per week worden ingezet. Soms ook meerdere dagdelen per dag.  Dit gaat in overleg met de coördinator en kan, indien nodig, bijgesteld worden. De vrijwilliger neemt de verzorgende taak tijdelijk waar. Zo krijgt de partner of andere mantelzorger de gelegenheid even rust te nemen, een vriend te bezoeken, boodschappen te doen etc. Het is raadzaam niet te lang te wachten met het aanvragen van deze zorg. Door tijdig deze ondersteuning in te schakelen houden u en uw familie het langer vol. Er zijn géén kosten aan verbonden. Voor meer informatie: zie contactgegevens.


VPTZ-hospice
In ons hospice werken de vrijwilligers in wisselende diensten van 4 uren van 7.00-23.00 uur om 24 uur per dag zorg te kunnen waarborgen. De vrijwilliger biedt ondersteuning en begeleiding voor de gast en de familie. De appartementen zijn comfortabel en ruim genoeg om met eigen meubilair een huiselijke sfeer te creëren. Voor meer informatie: zie contactgegevens.
Doelstelling VPTZ Zuidoost Friesland
De zorg van onze organisatie is erop gericht om de stervende mens en zijn/haar directe omgeving zo goed en vredig mogelijk te begeleiden. Hierbij gaat onze aandacht uit naar de lichamelijke, geestelijke, sociale en spirituele aspecten van de zorg waarbij individuele behoeften van de cliënt voorop staan. Levensovertuiging en maatschappelijke positie spelen geen rol bij zorg en opname. De missie van de VPTZ is: ” Er Zijn”.


Contactgegevens:
VPTZ Zuidoost Friesland    It Sûd 20 9203 TD Drachten
Coördinator VPTZ-thuis              : tel.: 06-43569770 email: thuis@vptzzofriesland.nl
Coördinator VPTZ-hospice         : tel.: 06-13599331 email: coordinator@vptzzofriesland.nl
Of 0512-542791

terug
 
 
 

Inloggen


 

Geen Kerkenraad
datum en tijdstip 25-01-2021 om 19.45
meer details

Kopij kerknieuws
datum en tijdstip 27-01-2021 om
meer details

Vrijdagmorgengroep
datum en tijdstip 29-01-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst in het Kerkelijk Centrum voor het bijwonen van de dienst van te voren opgeven.
datum en tijdstip 31-01-2021 om 11.00
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-02-2021 om 11.00
meer details

Kerkdienst in het Kerkelijk Centrum voor het bijwonen van de dienst van te voren opgeven.
datum en tijdstip 14-02-2021 om 11.00
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.