Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Liturgie Liturgie
Liturgie voor de zondagmorgen van 3 december 2023

Benedictuskerk Kootstertille 11.00u.
1 e zondag van de advent
Orgelspel
Woord van welkom

Voorbereiding
Intochtslied: 65 vs. 1 & 2
Bemoediging en Drempelgebed
De dagen worden korter, het licht verdwijnt.
In de voordat wij het feest gaan vieren zoeken wij uw licht.
want In uw licht laten wij onze schaduw achter ons.
In de verborgenheid groeit nieuw leven.
Van hoop, verwachting en nieuw begin.
Schep ruimte in ons voor uw komst,
kom naar ons toe, licht in het duister.
Wek ons verlangen en spreek uw verlossend woord.
AMEN
Groet
Lied van de dag: 435 vs. 1 & 4

Rondom het Woord
Gebed van de Zondag
Lezing: Psalm 72 vs. 12 – 15
Lied: 72 vs. 6 & 7
Lezing: Lucas 1 vs. 26 – 38
Lied: 152 vs. 9 & 10 (de lofzang van Hanna)
Preek
Lied: 439 vs. 1 & 3

Rondom Gaven en Gebeden
Gebeden
Inzameling van de gaven

Wegzending en zegen
Slotlied: 440 vs. 1 & 4
Zegen

Orgelspel
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk, tweede Advent
datum en tijdstip 10-12-2023 om 11.00 uur
meer details

Themadienst in MFA het Tillehûs, derde Advent
datum en tijdstip 17-12-2023 om 11.00 uur
meer details

Bijbelstudie op dinsdagmiddag
datum en tijdstip 19-12-2023 om 14.00 uur
meer details

Vrijdagmorgengroep
datum en tijdstip 22-12-2023 om 9.30 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk, vierde advent
datum en tijdstip 24-12-2023 om 11.00 uur
meer details

Kerstnachtdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 24-12-2023 om 22.00 uur
meer details

Kerstmorgen in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 25-12-2023 om 11.00 uur
meer details

Oudejaarsdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 31-12-2023 om 11.00 uur
meer details

Kopij kerknieuws
datum en tijdstip 03-01-2024 om
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-01-2024 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info voor de Nieuwsbrief elke donderdag voor 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.