Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Liturgie zondag 26 maart Liturgie zondag 26 maart
 
Liturgie voor de avondmaalsviering op zondag 26 maart 2023

Benedictuskerk Kootstertille – 11.00u.

Orgelspel
Woord van welkom

Voorbereiding
Intochtslied: 47 vs. 1 & 3
Bemoediging en Drempelgebed
God, onze Vader, nu wij hier zijn samengekomen
bij U en bij elkaar, moeten wij U zeggen
dat wij soms ver weg zijn van U en van elkaar.
Wij vragen U, neem ons bij de hand en help ons,
dat we samen verder gaan op uw weg.
AMEN.
Groet
Lied van de dag: 654 vs. 4 & 6

Rondom het Woord
Gebed van de Zondag
[Gesprek met de kinderen]
Lezing: Johannes 11 vs. 1 – 4 & 45 – 54
Lied: 837 vs. 1 & 2
Lezing: Romeinen 8 vs. 31 – 39
Lied: 837 vs. 3 & 4
Preek
Lied: 838 vs. 3 & 4

Rondom Gaven en Gebeden en Maaltijd
Voorbeden
Inzameling van de gaven

Klaarmaken van de tafel
Tafelgebed (I)
Lofzang: 868 vs. 1
Tafelgebed (II)
Onze Vader

Viering van de maaltijd
Dankgebed

Wegzending en zegen
Slotlied: 841 vs. 1 & 4
Zegen

Orgelspel
terug
 
 
 

Inloggen


 

Ontmoetings en gespreksmiddag
datum en tijdstip 23-03-2023 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk, viering HA
datum en tijdstip 26-03-2023 om 11.00 uur
meer details

Gemeenteavond in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 27-03-2023 om 19.45 uur
meer details

Bijbelstudie op dinsdagmiddag
datum en tijdstip 28-03-2023 om 14.00 uur
meer details

Kopij kerknieuws
datum en tijdstip 29-03-2023 om
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 29-03-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk, koffiedrinken voor de dienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 11.00 uur
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 03-04-2023 om 19.45 uur
meer details

Witte Donderdag dienst in de Petruskerk Twijzel, viering HA
datum en tijdstip 06-04-2023 om 19.15 uur
meer details

Goede Vrijdag dienst in de Petruskerk Twijzel
datum en tijdstip 07-04-2023 om 19.15 uur
meer details

 
Website info
Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info voor de Nieuwsbrief elke donderdag voor 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.