Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Liturgie zondag 26 september Liturgie zondag 26 september

Liturgie voor de avondmaalsviering op zondag 26 september 2021
Benedictuskerk – 11.00u.

 
 

Orgelspel
Woord van welkom

 

Voorbereiding

Intochtslied: Psalm 150
Bemoediging en Drempelgebed

Heer onze God,
We komen van alle kanten en zijn hier verzameld in een kring,
in een kerk waar uw naam al eeuwen klinkt,
waar de muren onze gebeden dragen.
Omring ons met je licht en wees hier aanwezig in ons midden.
Sta met ons stil en open ons voor het leven, open ons voor U.
Amen

Groet
Lied van de dag: 885

 

Rondom het Woord

Gebed van de Zondag
Lezing: Exodus 40 vs. 1 & 16 & 33 - 38
Lied: 316 vs. 1 & 4
Lezing: Johannes 8 vs. 1 – 11
Lied: 313 vs. 1 & 5
Preek
Lied: 362 vs. 1 & 3

 

Rondom Gaven en Gebeden en Maaltijd

Voorbeden
Inzameling van de gaven

Klaarmaken van de tafel
Tafelgebed (I)
Lofzang: 687 vs. 1
Tafelgebed (II)
Onze Vader

Viering van de maaltijd
Dankgebed

 

Wegzending en zegen

Slotlied: 871 vs. 1, 2 & 4
Zegen


 
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 27-09-2021 om 19.45
meer details

Kopij kerknieuws
datum en tijdstip 29-09-2021 om
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 03-10-2021 om 11.00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 05-10-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 10-10-2021 om 11.00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 12-10-2021 om 10.00
meer details

Vrijdagmorgengroep
datum en tijdstip 15-10-2021 om 9.30 uur
meer details

Themadienst in het Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 17-10-2021 om 11.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 20-10-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.