Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief 15 mei 2022

Bloemengroet:
De bloemen van deze zondag worden als groet van de gemeente bezorgd bij mw. T. Nicolai.

Vanuit de gemeente
Mevr. A. A. de Vries - van Rijs verblijft momenteel in het MCL.
Vanuit de gemeente wensen we haar moed en vertrouwen toe en hoop op herstel.


Bij de diensten
Met het bestuur van MFA het Tillehûs zijn afspraken gemaakt over het houden van de Themadiensten in het Tillehûs.
Zondag 15 mei zal de eerste themadienst daar plaatsvinden.U wordt van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. 
Deze dienst zal niet worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl

Hemelvaartsdag
Donderdag o donderdag, o schoonste dag der dagen.
’s Morgens nog een halve week
en ’s avonds nog twee dagen.
 
Zo sprak men toen we nog een zesdaagse werkweek hadden. En Hemelvaart is op donderdag en een extra dag vrij midden in de werkweek was een bijzondere luxe.
Natuurlijk werd de dag goed besteed, vroeg op en natuurlijk een bezoek aan een grote kerkelijke bijeenkomst of aan een jaarmarkt.
Wij houden geen jaarmarkt, maar er zijn wel activiteiten.
 
7.00u. Wandeling vanaf de Benedictuskerk
Rond 8.45u. ontbijt met een korte ‘aandacht’ over Hemelvaart.

Graag uw eigen ontbijt meenemen, koffie en thee is aanwezig.

Rond 9.30 ochtendgebed in ‘De Oerdracht’


Aan allen die in de kerkelijke gemeenten van Ring Buwekleaster betrokken zijn bij bezoekwerk namens de kerk

Beste bezoekmensen - ouderlingen en andere gemeenteleden,


Hierbij nodig ik jullie uit voor een bijeenkomst over kerkelijk bezoekwerk. De Ring Buwekleaster verzorgt regelmatig thema-bijeenkomsten voor ambtsdragers en andere vrijwilligers in kerkenwerk. Dit om ervaringen uit te wisselen en elkaar toe te rusten. In dit geval gaat het over vragen als: wie bezoek je en hoe doe je dat, wat is het verschil tussen contact-pastoraat en bijzonder pastoraat, welke rol heeft de dominee of kerkelijk werker, wat als je met moeilijke/lastige situaties te maken krijgt, enz.

Deze thema-avond vindt plaats op dinsdag 17 mei, van 19.45 tot 21.45 uur in de Jacob-Tsjerke te Drogeham.

Laat mij van te voren - uiterlijk zaterdag 14 mei - weten dat je komt: gertwijnstok@gmail.com
Vriendelijke groet van ds. Gert Wijnstok, Petruskerk Twijzel

Postadres
Het nieuwe postadres van de Protestantse gemeente Kootstertille is Tillebuorren 42, 9288 AP Kootstertille. Er is een brievenbus geplaatst aan het hek van de Benedictuskerk.
 
Zondag 15 mei
Themadienst om 11.00 uur in het Tillehûs
Voorganger: dhr. G. Wiersma
Ouderling van dienst: dhr. S. Wybenga
Koster: dhr. B. Annema
Collecte: Jeugdwerk

Zondag 22 mei
Dienst om 11.00 uur in de Benedictuskerk
Voorganger: pastor S. Wybenga
Ouderling van dienst: dhr. A. de Haan
Koster: Dhr. D. Hoekstra
Organist: mw. H. van der Meer
Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 PKN Miww. werk

Hemelvaartsdag
7.00 uur Dauwtrappen vanaf de Benedictuskerk
8.45 uur Ontbijt met korte aandacht Hemelvaart in de Benedictuskerk
9.30 uur Ochtendgebed in 'de Oerdracht' 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 10-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 17-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 24-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 31-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 14-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 31-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-09-2022 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Hilda Blom

hildablomtop@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.