Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Postadres Postadres

Protestantse Gemeente Kootstertille
Van Harinxmastrjitte 7
9288 BC Kootstertille

 
Kerkgebouwen Kerkgebouwen

Benedictuskerk
Tillebuorren 42
9288 AP Kootstertille

Beheer:
1e aanspreekpunt
Dhr. D. Hoekstra
telnr: 
2e aanspreekpunt
Mw. T. Nicolai
telnr: 06 13568 65

 

Kerkelijk Centrum
Van Harinxmastrjitte 7
9288 BC Kootstertille
telnr: 0512 331667

Beheer:
1e aanspreekpunt:
mw. F. Vellema
telnr: 06-30727765
Email: fokje1953@gmail.com

reserve aanspreekpunt:
mw. H. de Haan
telnr: 0512 332599
telnr: 06-14229363
Email: t.de.haan@hotmail.com

 
Contactgegevens predikant en kerkelijk werker Contactgegevens predikant en kerkelijk werker

Ds. Jan Glas 
Tel: 0512 330880
Email: glas0222@planet.nl

Kerkelijk werker voor ouderenpastoraat
Mw. Gerda Bekius
Tel: 0512 510593
Email: g.e.bekius@gmail.com

 
Contactgegevens kerkenraad en commissies Contactgegevens kerkenraad en commissies
Kerkenraad
Voorzitter: Klaas Blom
Tel: 0512-332344
E-mail: klaasblom@hetnet.nl

Diaconie
Voorzitter: Lolke de Boer
Tel: 
Bankrekening Diaconie: NL21.RABO.0363.0085.00

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: 
Tel: 
E-mail:
Kerkrentmeester/administrateur: Sytse Wijbenga
Email: adm.pgkootstertille@gmail.com
Tel: 0512-330450
Rekeningnummer College van Rentmeesters:  NL85FVLB 069.97.69.000
t.n.v. Protestantse Gemeente Kootstertille

Jeugdwerk
Jeugdouderling: Vacant
Tel.:
E-mail:
Rekeningnummer Jeugdwerk: NL89.RABO.0304.2957.95

Zending
Voorzitter: Aukje Roskammer
Tel: 0512-332422
Rekeningnummer Zending: NL15.RABO.0363.0331.49


 
 
Kinderoppas Kinderoppas
Jolanda Kaldeway
Telnr: 0511-842419

U kunt elke week tot en met zaterdagavond 21.00 uur aan haar doorgeven of u oppas nodig hebt voor uw kinderen tijdens de kerkdienst van de volgende ochtend.
 
Contact Kerknieuws Contact Kerknieuws
Inleveradressen kopij:
T. Nicolai, Tillebuorren 17
N. Boukes, Frisostrjitte 57
E-mail kopij: tineke.nicolai@planet.nl
 
Royal Mission Royal Mission
Gerlof Wiersma
Coördinator Jeugdwerk Royal Mission
Dinsdag t/m vrijdag

Telefoonnummer: 06-52693619
Email: gerlof@royalmission.nl
 
Ledenadministratie en archief Ledenadministratie en archief
Hilda Blom-Top
ledenadmpgkootstertille@gmail.com
 
Collectemunten Collectemunten
Collectemunten zijn verkrijgbaar bij
Janny Hiemstra
T. Hiddesstrjitte 22
Tel: 0512-332117

 
 
Webmaster Webmaster

Mail over deze website:

pgkootstertille@gmail.com

 
 
 

Inloggen


 

Vrijdagmorgengroep
datum en tijdstip 23-10-2020 om 10.00
meer details

Kerkdienst via kerkdienstgemist vanuit de Benedictuskerk
datum en tijdstip 25-10-2020 om 11.00
meer details

Open Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 27-10-2020 om 10.00
meer details

Kopij Kerknieuws
datum en tijdstip 28-10-2020 om
meer details

Kerkdienst in het Kerkelijk Centrum voor het bijwonen van de dienst van te voren opgeven.
datum en tijdstip 01-11-2020 om 11.00
meer details

Open Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 03-11-2020 om 10.00
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.