Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
ANBI PGK gemeente 2020 ANBI PGK gemeente 2020
Kolommenbalans - Protestantse Gemeente Kootstertille
Nummer Omschrijving Debet (W&V) Credit (W&V) Debet (Balans) Credit (Balans)
10 Benedictuskerk     35.577,00  
20 Kerkelijk Centrum     281.797,00  
80 Land 24.11.30 ha     1,00  
81 Land 06.71.50 ha     1,00  
85 Begraafplaats en baarhuisje      1,00  
130 Inventarissen     32.197,00  
1220 NL33 RABO 0363 0081 87     2.442,13  
1221 NL90 RABO 0363 0086 16     178,69  
1222 SKG NL85 FVLB 0699 7690 00     9.898,30  
1225 Rabo spaar 3630.151.361     228.494,28  
1226 SKG spaar 7979.17.152     190.381,40  
1227 Rabo grafrechten rc     2.590,98  
1228 Rabo grafrechten spaar     2.733,59  
1231 Rabo begrpl 3.4% jan 2023     20.000,00  
1233 Rabo 4.6% nov 2026     500.000,00  
1234 SKG  26014 3.5 % jan 2023     50.000,00  
1300 Debiteuren     1.349,00  
2010 Algemene Reserve       1.213.154,49
2100 Tussenrekening balans       152.351,50
2111 Reservering onderhoud       10.316,52
2132 Activiteitencommissie       10.156,70
2290 Vooruitontvangen grafrechten       21.891,00
2520 Collectemunten       2.514,17
4011 BK Onderhoud 10.518,76      
4014 BK energie/water 2.519,36      
4019 BK overige kosten 130,06      
4021 KC onderhoud 570,45      
4022 KC belastingen 230,43      
4023 KC verzekeringen 3.187,93      
4024 KC energie/water 7.614,86      
4029 KC overige kosten 1.542,58      
4194 Kosten begraafplaats 3.996,61      
4195 Kosten buffet 614,12      
4298 Afschrijvingen inventaris 11.800,00      
4311  Basistraktement predikant 72.922,20      
4314 Bijdrage Twijzel in Traktement Predikant   27.800,00    
4333 Gastpredikanten 890,53      
4340 Kerkelijk werker 13.570,53      
4341 Missionair werker 15.204,91      
4343 Sociale lasten 6.202,16      
4410 Kosten kerkdiensten 2.252,37      
4420 Contributies en bijdragen 1.707,68      
4460 jeugdwerk 1.374,28      
4490 Overige kosten 974,60      
4510 kerkrentmeesterlijk quotum 5.820,64      
4629 Vergoeding Organist 1.080,00      
4644 afvoeren naar 4649 31,00      
4720 Kantoorkosten 30,98      
4730 Telefoon 695,38      
4740 Administratiekosten 919,60      
4781 Kosten kerkblad 1.774,48      
4811 Bankkosten 372,82      
5820 afgevoerd naar 8090   50,00    
8000 Verkopen nul   1.500,68    
8020 Opbrengst kerkelijk centrum   1.200,00    
8080 Pacht Landerijen   25.088,24    
8090 Opbrengst begraafplaats   5.921,00    
8091 Opbrengst Buffetten   474,00    
8110 Rente Spaarrekeningen   23.031,71    
8310 Vrijwillige bijdragen   27.047,91    
8320 Collectes   346,97    
8330 Giften   1.622,00    
8341 Opbrengst Kerkblad   1.724,80    
  Totaal 168.549,32 115.807,31 1.357.642,37 1.410.384,38
  Resultaat -52.742,01 0,00 52.742,01 0,00
  Totaal generaal 115.807,31 115.807,31 1.410.384,38 1.410.384,38
terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 23-06-2024 om 11.00 uur
meer details

'Kerkenpad op de fiets' Ring Buwekleaster, tweede editie
datum en tijdstip 23-06-2024 om 14.00 uur
meer details

Tentdienst op het feestterrein
datum en tijdstip 30-06-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 08-07-2024 om 19.00 uur
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 08-07-2024 om 19.45 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 14-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 21-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-08-2024 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info voor de Nieuwsbrief elke donderdag voor 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.