Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
WELKOM WELKOM

op de website van de Protestantse Gemeente in Kootstertille 

U kunt de kerkdienst in de Benedictuskerk bijwonen, live volgen op www.kerkdienstgemist.nl of op een later tijdstip gaan bekijken.


 

 
Liturgie Liturgie
Liturgie voor de avondmaalsviering op zondag 1 oktober 2023
Kootstertille Benedictuskerk – 11.00u.

Orgelspel
Woord van welkom

 

Voorbereiding
Intochtslied: 25a

Bemoediging en Drempelgebed

Onze Vader, die het Woord hebt gegeven
laat Uw naam bekend worden,
laat de verwondering ontstaan over Uw daden,
laat het verlangen groeien Uw wil te doen,
dat de aarde op de hemel gaat lijken.
Geef ons een nieuwe geest,
zodat ons loflied U prijst,
zodat onze liederen U zegenen,
en onze geest Uw Geest weerspiegelt,
nu en altijd.
Amen

Groet
Lied van de dag: 413 vs. 1 & 2

 

Rondom het Woord

Gebed van de Zondag
Lezing: Jesaja 50 vs. 4 – 9
Lied: 838 vs. 1 & 4
Lezing: 1 Johannes 2 vs. 18 – 29
Lied: 743 vs. 2 & 3
Preek
Lied: 670 vs. 1, 3, 6 & 7

 

Rondom Gaven en Gebeden

Gebeden
Inzameling van de gaven

 

Wegzending en zegen
Slotlied: 755
Zegen


Orgelspel
 
 
Bijbelstudie op de dinsdagmiddag Bijbelstudie op de dinsdagmiddag

In deze groep vormt de bijbel het uitgangspunt. Vorig jaar hebben we naar het boek Exodus gekeken, een kernboek uit de Thora en voor ons als christenen belangrijk omdat alles wat er rond de kruisigingen de opstandding van Jezus gebeurt gelinkt is aan het woestijnverhaal van Israël.
Dit jaar kijken we naar het profetenboek dat in het Nieuwe Testament het meest wordt geciteerd- het boek van de profeet Jesaja. Op twee momenten van het kerkelijk jaar vormen lezingen uit dit boek een belangrijke basis voor het evangelie. Rondom de geboorte van Jezus en rond Pasen de liederen van de 'Knecht des Heren'.
Voor het seizoen van 2023-2024 komen we bij elkaar in de kerkenraadskamer in 'de Oerdracht'op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.

In 2023: 17 oktober, 21 november, 19 december
In 2024: 16 januari, 13 februari, 19 maart, 16 april, (7 mei)


 
Vrijdagmorgengroep Vrijdagmorgengroep

Op de vrijdagmorgengroep kan en mag alles aan bod komen waar je over praten wilt.
Er is geen agenda, maar soms wordt er ook wel eens een onderwerp wat dieper uitgediept. Voor het seizoen 2023-2024 komen we bij elkaar in de kerkenraadskamer in 'de Oerdracht' op de vrijdagmorgen vanaf 9.30 uur tot ongeveer 11.45 uur.

In 2023: 29 september, 20 oktober, 10 november, 1 december, 22 december
In 2024: 12 januari, 2 februari, 15 maart, 5 april, 26 april, (evt 17 mei)


 
Bloemencommissie Bloemencommissie

 
Oproep van de bloemencommissie
Wij kunnen wel wat versterking gebruiken.
Ben je creatief met bloemen en heb je tijd een bloemstuk te maken of een (gekocht) bos bloemen voor de kerkdienst te verzorgen dan zijn we op zoek naar jou.
Of heb je tijd om na de kerkdienst, of op maandag, de bloemengroet te bezorgen bij een gemeentelid? Dan zijn we op zoek naar jou.
Er is een jaarplanning voor het maken en bezorgen van de bloemengroet dus je weet ver van tevoren je rooster.
Wil je meer informatie of ons team versterken neem dan contact op met Hilda Blom.

 
VELE HANDEN MAKEN LICHT WERK
 
Gespreksgroep voor volwassenen Gespreksgroep voor volwassenen

Eens in de 3 weken komen we met een zeer inspirerende gespreksgroep bij elkaar. De groep groeit en bestaat uit christenen uit het dorp. Christenen uit allerlei kerken. We ontdekken echter steeds meer en steeds opnieuw dat Jezus ons samenbindt als kinderen van Zijn huisgezin. Kerkmuren zijn er maar in gesprek met elkaar belijden we dat we bij 1 gezin horen.
 
Onder leiding van Sytse Wijbenga en Gerlof Wiersma wordt er elke keer een onderwerp besproken. 
Daarbij doen we telkens 2 keer een onderwerp uit een boekje van het evangelisch werkverband en vervolgens een 'vrij' onderwerp wat wordt ingebracht.
De avonden kenmerken zich door gezelligheid en diepgang. 
Wees welkom!
 
Heb je interesse of wil je meer info?
mail of bel naar Sytse of Gerlof
Sytse: 06+14557692 of sytsewijbenga@gmail.com
Gerlof: 06-52693619 of gerlof@kerkoverstag.nl
 
Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in het Kerkelijk Centrum
Sinds 26 mei 2022 wonen Oekraïense vluchtelingen in het Kerkelijk Centrum.
In de opvanglocatie in Kootstertille is ruimte voor de opvang van circa 35 mensen. We hebben geen invloed op hoelang de vluchtelingen blijven. Sommige mensen blijven misschien een paar dagen of weken in de opvanglocatie en kiezen ervoor dichter bij familie of vrienden te verblijven die elders in Nederland in een opvanglocatie of bij een gezin zitten.

Bron: gemeente Achtkarspelen

 
 
ANBI Protestantse gemeente Kootstertille ANBI Protestantse gemeente Kootstertille

Via onderstande link vindt u de ANBI gegevens van onze gemeente. 

ANBI protestantse gemeente Kootstertille
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 01-10-2023 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 08-10-2023 om 11.00 uur
meer details

Themadienst
datum en tijdstip 15-10-2023 om 11.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 16-10-2023 om 19.00 uur
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 16-10-2023 om 19.45 uur
meer details

Bijbelstudie op dinsdagmiddag
datum en tijdstip 17-10-2023 om 14.00 uur
meer details

Vrijdagmorgengroep
datum en tijdstip 20-10-2023 om 9.30 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 22-10-2023 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 29-10-2023 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk, viering HA
datum en tijdstip 05-11-2023 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info voor de Nieuwsbrief elke donderdag voor 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.