Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Postadres Postadres

Protestantse Gemeente Kootstertille
Van Harinxmastrjitte 7
9288 BC Kootstertille

 
Kerkgebouwen Kerkgebouwen

Kerkelijk Centrum
Van Harinxmastrjitte 7
9288 BC Kootstertille
telnr: 0512 331667

Beheer:
1e aanspreekpunt:
Hiltje de Boer-van der Bij
telnr: 0512 332728 of 06 16279111

Email: deboer9288BL2@ziggo.nl 

reserve aanspreekpunt:
mw. H. de Haan
telnr: 0512 332599
telnr: 06-14229363
Email: t.de.haan@hotmail.com


Benedictuskerk
Tillebuorren 42
9288 AP Kootstertille

Beheer:
1e aanspreekpunt
Dhr. D. Hoekstra
telnr: 0512 331340
2e aanspreekpunt
Mw. T. Nicolai
telnr:  06 13568965

 

 
Contactgegevens predikant en kerkelijk werker Contactgegevens predikant en kerkelijk werker

Ds. Jan Glas 
Tel: 0512 330880
Email: glas0222@planet.nl

Kerkelijk werker voor ouderenpastoraat
Mw. Gerda Bekius
Tel: 0512 510593
Email: g.e.bekius@gmail.com

 
Contactgegevens kerkenraad en commissies Contactgegevens kerkenraad en commissies
Kerkenraad
Voorzitter: Klaas Blom
Tel: 0512-332344
E-mail: klaasblom@hetnet.nl

Diaconie
Voorzitter: Lolke de Boer
Tel: 
Bankrekening Diaconie: NL21.RABO.0363.0085.00

College van Kerkrentmeesters
Voorzitter: 
Tel: 
E-mail:
Kerkrentmeester/administrateur: Sytse Wijbenga
Email: adm.pgkootstertille@gmail.com
Tel: 0512-330450

Rekeningnummer College van Rentmeesters:   NL79 RABO 0373 7238 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Kootstertille


Jeugdwerk
Jeugdouderling: Vacant
Tel.:
E-mail:
Rekeningnummer Jeugdwerk: NL89.RABO.0304.2957.95

Zending
Voorzitter: Aukje Roskammer
Tel: 0512-332422
Rekeningnummer Zending: NL15.RABO.0363.0331.49


 
 
Kopij Kerknieuws Kopij Kerknieuws

Inleveradres kopij kerknieuws elke laatste woensdag van de maand:
T. Nicolai, Tillebuorren 17
E-mail kopij: tineke.nicolai@planet.nl
 
Royal Mission Royal Mission
Gerlof Wiersma
Coördinator Jeugdwerk Royal Mission
Dinsdag t/m vrijdag

Telefoonnummer: 06-52693619
Email: gerlof@royalmission.nl
 
Ledenadministratie en archief Ledenadministratie en archief

Hilda Blom-Top
ledenadmpgkootstertille@gmail.com
 
Collectemunten Collectemunten

Collectemunten zijn verkrijgbaar bij
Janny Boukes
T. Hiddesstrjitte 22
Tel: 0512-332117

 
 
Webmaster Webmaster

Mail over deze website:

pgkootstertille@gmail.com

 
 
 

Inloggen


 

Open Kerk
datum en tijdstip 19-10-2021 om 10.00
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 20-10-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 11.00 uur
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 25-10-2021 om 19.45
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 26-10-2021 om 10.00
meer details

Kopij kerknieuws
datum en tijdstip 27-10-2021 om
meer details

Kerkdienst in het Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 31-10-2021 om 11.00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 02-11-2021 om 10.00
meer details

Vrijdagmorgengroep
datum en tijdstip 05-11-2021 om 9.30 uur
meer details

Kerkdienst in het Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 07-11-2021 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.