Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Liturgie voor de zondagmorgen van 7 juli 2024 Liturgie voor de zondagmorgen van 7 juli 2024

Benedictuskerk Kootstertille 11.00u.
 

Orgelspel

Woord van welkom

Voorbereiding

Intochtslied: 47

Bemoediging en Drempelgebed

God, onze Vader,
nu wij hier zijn samengekomen bij U en bij elkaar,
moeten wij U zeggen dat wij soms ver weg zijn van U en van elkaar.
Wij vragen U: neem ons bij de hand en help ons,
dat we samen verder gaan op uw weg. Amen.

 

Groet

Lied van de dag: 67 vs. 2 & 3

 

Rondom het Woord

Gebed van de Zondag

Lezing: Jeremia 11 vs. 18 – 23

Lied: 909 vs. 1 & 3

Lezing: Marcus 6 vs. 1 – 6

Lied: 313 vs. 1, 3 & 4

Preek

Lied: 418 vs. 1, 2 & 3

 

Rondom Gaven en Gebeden

Gebeden

Inzameling van de gaven

 

Wegzending en zegen

Slotlied: 823 vs. 1 & 5

Zegen

 

Orgelspel

terug
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-08-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 11-08-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 18-08-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 25-08-2024 om 11.00 uur
Erwin Kooistra wordt in deze dienst verbonden aan onze gemeente.
meer details

Kopij kerknieuws
datum en tijdstip 28-08-2024 om
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 01-09-2024 om 11.00 uur
Koffiedrinken voor de dienst
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 02-09-2024 om 19.00 uur
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 02-09-2024 om 19.45 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 08-09-2024 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info voor de Nieuwsbrief elke donderdag voor 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.