ย 
    Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief 31 juli 2022
 
Bloemengroet:
De bloemen van deze zondag worden als groet van de gemeente bezorgd bij Mw. A. Sangers-Dijkstra.

Zomerbreak Beamer
De dames van het beamerteam hebben een kleine zomerbreak. We hopen we in september weer fris en uitgerust aan de slag te gaan! 
We wensen u een fijne vakantie!
๐Ÿ


 
 
 

Zondag 31 juli
Dienst om 11.00 uur in de Benedictuskerk
Voorganger: ds. H.F. de Vries
Ouderling van dienst: dhr. K. Blom
Koster: mw. T. Nicolai
Organist:
Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 Zendingscommissie

Zondag 7 augustus
Dienst om 11.00 uur in de Benedictuskerk
Voorganger: ds. J. Glas 
Ouderling van dienst: dhr. A. de Haan
Koster:  dhr. J. de Jong
Organist:

Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 KIA Noodhulp


 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kopij kerknieuws
datum en tijdstip 31-08-2022 om
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 31-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-09-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 05-09-2022 om 19.45 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 11-09-2022 om 11.00 uur
meer details

Themadienst in MFA het Tillehรปs
datum en tijdstip 18-09-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 25-09-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk, viering HA
datum en tijdstip 02-10-2022 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Hilda Blom

hildablomtop@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.