Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief 6 november 2022

Bloemengroet
De bloemen van deze zondag zijn als groet van de gemeente voor mw. L. Schaaf.

Bij de kerkdiensten
Zondag 6 november en zondag 4 december kunt vóór aanvang de dienst een kopje koffie drinken.


Gedachteniszondag
Op zondag 20 november gedenken we in de kerkdienst de mensen uit onze gemeente, die in het afgelopen jaar zijn overleden.
Wij ontsteken voor hen een licht aan de Paaskaars en noemen hun namen. Zij blijven met ons verweven.
De dei datsto noch by ús wiest
leit yn it ferline
mar eltse dei yn myn ûnthâld
stiesto ferank're yn ûs wrâld
en dêr silst nea ferdwine.

Dyn leafde sit yn ús
sa bisto altyd wêr't wy binne
want leafde giet oer grinzen hinne
bist hjir, bist dêr, bist Thús.

wurden út in gedicht fan Alie Soepboer

Ontmoetings- en gespreksmiddag
Wij sluiten ons aan bij het jaarthema van de PKN:
‘Aan tafel’
Er gebeurt veel aan tafel.
We drinken een kopje koffie of thee.
We delen daar met elkaar wat ons bezig houdt
in ons dagelijks leven
en hoe we dat handen en voeten geven
in ons geloof.

Wanneer: donderdag 24 november
Tijd:   14.00 – 16.00 uur
Waar: Benedictuskerk
Leiding: Gerda Bekius

U kunt zich bij mij aanmelden door te bellen of een bericht te sturen.
Mijn telefoonnummer is: 0512 - 510593
en mijn e-mailadres: g.e.bekius@gmail.com .
U bent van harte welkom!
 
Zondag 6 november
Koffiedrinken voor de dienst
Dienst om 11.00 uur in de Benedictuskerk
Voorganger: mw. G. Bekius
Ouderling van dienst: Andries de Haan
Koster: Sipke Roukema
Organist: Feikje de Jong-Boukes

Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 KIA Werelddiaconaat

Zondag 13 november
Dienst om 11.00 uur de Benedictuskerk, viering HA
Voorganger: ds. J. Glas 
Ouderling van dienst: Klaas Blom
Koster:  Taeke Spinder
Organist: Hennie van der Meer

Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 KIA Zending
 
 
 

Inloggen


 

Ontmoetings en gespreksmiddag
datum en tijdstip 23-03-2023 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk, viering HA
datum en tijdstip 26-03-2023 om 11.00 uur
meer details

Gemeenteavond in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 27-03-2023 om 19.45 uur
meer details

Bijbelstudie op dinsdagmiddag
datum en tijdstip 28-03-2023 om 14.00 uur
meer details

Kopij kerknieuws
datum en tijdstip 29-03-2023 om
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 29-03-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk, koffiedrinken voor de dienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 11.00 uur
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 03-04-2023 om 19.45 uur
meer details

Witte Donderdag dienst in de Petruskerk Twijzel, viering HA
datum en tijdstip 06-04-2023 om 19.15 uur
meer details

Goede Vrijdag dienst in de Petruskerk Twijzel
datum en tijdstip 07-04-2023 om 19.15 uur
meer details

 
Website info
Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info voor de Nieuwsbrief elke donderdag voor 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.