Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief 14 januari 2024

Bloemengroet
De bloemen van deze zondag worden als groet van de gemeente bezorgd bij Mw. C Hiemstra-Elzinga.Themadienst

Volgende week zondag:Vast om te noemen:
18 februari: Themadienst met Deksels kindertheater
Afscheid Ds. H. Strubbe
Gebedsontmoetingen

Bijbelstudie op Dinsdag

Dit jaar kijken we naar het profetenboek dat in het Nieuwe Testament het meest wordt geciteerd- het boek van de profeet Jesaja. Op twee momenten van het kerkelijk jaar vormen lezingen uit dit boek een belangrijke basis voor het evangelie. Rondom de geboorte van Jezus en rond Pasen de liederen van de 'Knecht des Heren'.
Voor het seizoen van 2023-2024 komen we bij elkaar in de kerkenraadskamer in 'de Oerdracht'op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur.


In 2024: 16 januari, 13 februari, 19 maart, 16 april, (7 mei)


Gespreksgroep volwassenen

Morgen (14 januari) komen we weer met een zeer inspirerende gespreksgroep bij elkaar. De groep groeit en bestaat uit christenen uit het dorp. Christenen uit allerlei kerken. We ontdekken echter steeds meer en steeds opnieuw dat Jezus ons samenbindt als kinderen van Zijn huisgezin. Kerkmuren zijn er maar in gesprek met elkaar belijden we dat we bij 1 gezin horen.
 
Onder leiding van Sytse Wijbenga en Gerlof Wiersma wordt er elke keer een onderwerp besproken. 
De avonden kenmerken zich door gezelligheid en diepgang. 

De locatie is wisselend omdat we in de huissfeer bij elkaar komen, voor de locatie van morgen kunt u appen naar een van de onderstaande nummers.

Wees welkom!

 
Heb je interesse of wil je meer info?
mail of bel of app naar Sytse of Gerlof
Sytse: 06+14557692 of sytsewijbenga@gmail.com
Gerlof: 06-52693619 of gerlof@kerkoverstag.nl


Uit de Bijbel

 
13 En nu dan u die zegt: Wij zullen vandaag of morgen naar die en die stad reizen, en daar een jaar doorbrengen en handeldrijven en winst maken,
14 u, die niet weet wat er morgen gebeuren zal, want hoe is uw leven? Het is immers een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt.
15 In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil en wij leven, dan zullen wij dit of dat doen.
Jakobus 4, HSV

 
 

Zondag 14 januari
Dienst om 11.00 uur in de Benedictuskerk
Voorganger: ds. J. Glas
Ouderling van dienst: dhr. K. Blom
Koster: dhr. J. de Jong
Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 KIA Binnelands Diaconaat
Bijzonderheden: Viering Heilig AvondmaalZondag 21 januari
Dienst om 11.00 uur in het Tillehus
Spreker: Dhr G. Wiersma
Ouderling van dienst: Dhr. S. Wijbenga
Koster: Dhr. B. Annema
Collecte: 1 Jeugdwerk
Bijzonderheden: Themadienst, mmv de Zandprinses
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 10-03-2024 om 11.00 uur
meer details

Vrijdagmorgengroep
datum en tijdstip 15-03-2024 om 9.30 uur
meer details

Themadienst in MFA het Tillehûs
datum en tijdstip 17-03-2024 om 11.00 uur
meer details

Bijbelstudie op dinsdagmiddag
datum en tijdstip 19-03-2024 om 14.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 24-03-2024 om 11.00 uur
meer details

Kopij kerknieuws
datum en tijdstip 27-03-2024 om
meer details

Witte Donderdag dienst in de Benedictuskerk, viering HA
datum en tijdstip 28-03-2024 om
meer details

Goede Vrijdag dienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 29-03-2024 om
meer details

Stille Zaterdag dienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 30-03-2024 om
meer details

Paasmorgen in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 31-03-2024 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info voor de Nieuwsbrief elke donderdag voor 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.