Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief 6 maart 2022
Stil
wil ik zijn
en mijn licht ontsteken
voor Oekraïne.

Stil
word ik
van de beelden
die ik het liefst wegzap.
Onschuldigen getroffen door
een kwade macht.

Stil
is mijn roep op papier,
van natte inkt die niet drogen wil.
Zwarte tranen
voor wie leeft in angst.

Stil
vouw ik mijn handen:
“Mijn God, mijn God,
wil Oekraïne niet verlaten!”


Cobie Verheij de Peuter

Bovenstaand gedicht is dinsdag 1 maart voorgelezen tijdens de Open Kerk


Bericht van overlijden
Op woensdag 2 maart is overleden Trijnie Kamminga - Boorsma, op de leefijd van 86 jaar.
Zij werd geboren op 12 maart 1935 in Huizum. Sinds 20 augustus 2007 was zij de weduwe van Wiebe Kamminga.
Zij woonde in De Koaster.
De afscheidsdienst vindt plaats op dinsdag 8 maart om 13.30 uur in het Kerkelijk Centrum. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats aan de Alde Dyk.
Vanuit de gemeente wensen wij haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen Gods liefdevolle troost en nabijheid toe, nu zij hun mem, beppe en oerbeppe in de familiekring moeten missen.


Bloemengroet:
De bloemen van deze zondag worden als groet van de gemeente bezorgd bij Mv. H. Van Houten- Vochteloo

Gezocht
In verband met een timeout van één van ons team zijn we op zoek naar versterking voor ons beamteam.

Bent u/jij handig met computer of heb je interesse om dit te leren, dan zoeken we jou.
We werken met een programma Easy Worship, en zo nodig met een programma OpenLP wat goed is wanneer we bijvoorbeeld veel filmpjes laten zien.
ca. 1x in de maand is er een themadienst met een live band. Een leuke interactieve dienst waar soms net wat meer bij komt kijken.
Bij interesse kunt u/jij contact met ons zoeken door een mailtje te sturen naar: liturgiekootstertille@gmail.com
Of ons in de wandelgang even aanschieten.

Groetjes en tot horens Beamteam Kootstertille
Neeltsje, Anita en Evelien
 

 
Zondag 6 maart 
Dienst om 11.00 uur in de Benedictuskerk
Voorganger: ds. J. Glas
Ouderling van dienst: dhr. S. Wybenga
Koster: mw. T. Nicolai
Organist: mw. H. van der Meer
Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 KIA Zending


Zondag 13 maart
Dienst om 11.00 uur in  het Kerkelijk Centrum
Voorganger Ds. Oomens
Ouderling van dienst: Dhr. A. de Haan
Koster: Dhr. J. De Jong
Organist: Dhr. S.van der Berg
Collecte:1 Diaconie 2 Kerk 3 KIA Binnenlands diaconaat


 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 10-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 17-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 24-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 31-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 14-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 31-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-09-2022 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Hilda Blom

hildablomtop@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.