Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief 27 maart 2022
Bericht van overlijden
Op 17 maart is overleden in de leeftijd van 74 jaar Hendrik Hiemstra. Hij woonde aan de Jisteboerewei 2. We wensen zijn familie veel sterkte voor de komende tijd.


Bloemengroet:
De bloemen van deze zondag worden als groet van de gemeente bezorgd bij familie Talma-Bakker, ivm hun 55 jarig huwelijk en familie Kamminga-de Graaf, ivm hun 45 jarig huwelijk.

Gemeenteavond
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de gemeenteavond op maandag 11 april om 19.45 uur in het Kerkelijk Centrum.
De agenda wordt als bijlage toegevoegd bij het eerstvolgende kerknieuws.

Kopij Kerknieuws
Deze kunt u inleveren tot en met 30 maart bij Tineke Nicolai. tineke.nicolai@planet.nl

Rouwen in de tijd, 31 maart a.s. – met Marinus van den Berg
Twee keer moesten we afzeggen. Maar nu gaan we er vanuit dat het écht door kan gaan. Een avond over rouw met pastor Marinus van den Berg. Hij werkte 40 jaar in de zorg, schreef vele boeken over rouw en kan boeiend vertellen.
Er zijn vele soorten verlies en rouw is een normale reactie op verlies van iets of iemand waaraan je gehecht was. Ieder gaat er op een eigen manier mee om. Aan de hand van verhalen zal Marinus van den Berg vertellen wat hij van mensen in de rouw heeft geleerd en mogen wij weer van hem leren. Tijdens de bijeenkomst is er ook ruimte voor over en weer.
De avond is voor iedereen die hierin interesse heeft, van harte aanbevolen!
Donderdag 31 maart – It Gebou, Abrahamsplein 7, Augustinusga 
Inloop vanaf 19.30u, start 19.45u.


Graag opgeven bij ds. Inge Landman via dsingelandman@gmail.com of whatsapp 0648829885

Gezocht
In verband met een timeout van één van ons team zijn we op zoek naar versterking voor ons beamteam.
Bent u/jij handig met computer of heb je interesse om dit te leren, dan zoeken we jou.
We werken met een programma Easy Worship, en zo nodig met een programma OpenLP wat goed is wanneer we bijvoorbeeld veel filmpjes laten zien.
ca. 1x in de maand is er een themadienst met een live band. Een leuke interactieve dienst waar soms net wat meer bij komt kijken.
Bij interesse kunt u/jij contact met ons zoeken door een mailtje te sturen naar: liturgiekootstertille@gmail.com
Of ons in de wandelgang even aanschieten.

Groetjes en tot horens Beamteam Kootstertille
Neeltsje, Anita en Evelien

 

 
 
 
Zondag 27 maart
Dienst om 11.00 uur in de Benedictuskerk, viering Heilig Avondmaal
Voorganger Ds. J. Glas
Ouderling van dienst: dhr. A. de Haan
Koster: Dhr. D. Hoekstra
Organist: Dhr. F. Walstra
Collecte:1 Diaconie 2 Kerk 3 Missionair werk PKN

Zondag 3 april
Dienst om 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum
Voorganger: mw. G. Bekius
Ouderling van dienst: dhr. K. Blom
Koster: dhr. B. Annema
Organist: mw. H. van der Meer
Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 Jeugdwerk PKN

 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 10-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 17-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 24-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 31-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 14-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 31-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-09-2022 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Hilda Blom

hildablomtop@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.