Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief 10 april 2022
Bloemengroet:
De bloemen van deze zondag worden als groet van de gemeente bezorgd bij mw. E. Waaksma-Halbesma en bij mw. L. Tjepkema-Hiemstra

Vanuit de gemeente
Als gemeente leven we mee met mevr. Reina Tol. 
Zij verblijft tijdelijk in de Marrewyk in Drachten.
Haar adres is:
Mevr. R.Tol-Hendriksen
p.a. de Marrewyk, k. 2
Compagnonsplein 1
9202 BB Drachten
mw. L. Tjepkema -Hiemstra is in het ziekenhuis geweest voor een operatie. Zij is weer thuis en mag daar verder weer opknappen.

Kerkelijk Centrum
De kerkenraad heeft het Kerkelijk Centrum aangeboden aan de gemeente Achtkarspelen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraine. Het proces hiervoor is in werking gesteld. U wordt middels de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Gemeenteavond
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het bijwonen van de gemeenteavond op maandag 11 april om 19.45 uur in het Kerkelijk Centrum.
De agenda en notulen worden als bijlage toegevoegd bij het eerstvolgende kerknieuws.
Een half uur voor aanvang van de gemeenteavond kunt u in de kerkenraadskamer de financiële stukken inzien.


Ontmoetings en gespreksmorgen
Het Ganzenbordspel is als een reis door het  leven. Wat komen we onderweg tegen?
We spelen het spel en gaan met elkaar in gesprek.
Wanneer:     woensdag 20 april
Tijd:              10.00  - 11.30 uur
Waar:           Kerkelijk Centrum
Leiding:        Gerda Bekius
U kunt zich bij mij aanmelden door te bellen of een bericht te sturen.
Mijn telefoonnummer en e-mailadres vindt u beide voorin het kerkblad.
U bent van harte welkom!

Aan allen die in de kerkelijke gemeenten van Ring Buwekleaster betrokken zijn bij bezoekwerk namens de kerk

Beste bezoekmensen - ouderlingen en andere gemeenteleden,


Hierbij nodig ik jullie uit voor een bijeenkomst over kerkelijk bezoekwerk. De Ring Buwekleaster verzorgt regelmatig thema-bijeenkomsten voor ambtsdragers en andere vrijwilligers in kerkenwerk. Dit om ervaringen uit te wisselen en elkaar toe te rusten. In dit geval gaat het over vragen als: wie bezoek je en hoe doe je dat, wat is het verschil tussen contact-pastoraat en bijzonder pastoraat, welke rol heeft de dominee of kerkelijk werker, wat als je met moeilijke/lastige situaties te maken krijgt, enz.

Deze thema-avond vindt plaats op dinsdag 17 mei, van 19.45 tot 21.45 uur in de Jacob-Tsjerke te Drogeham.

Laat mij van te voren - uiterlijk zaterdag 14 mei - weten dat je komt: gertwijnstok@gmail.com
Vriendelijke groet van ds. Gert Wijnstok, Petruskerk Twijzel 
 
Palmzondag 10 april
Zendingsdienst om 11.00 uur in de Benedictuskerk
Voorganger: ds. J. Glas
Spreker van stichting Fam to Fam
Ouderling van dienst: dhr. A. de Haan
Koster: mw. T. Nicolai
Organist: dhr. F. Walstra
Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 Fam toFam

Witte Donderdag
Dienst om 20.45 uur in de Benedictuskerk.
Viering Heilig Avondmaal
Voorgangers: ds. J. Glas en mw. G. Bekius

Goede Vrijdag
Dienst om 20.45 uur in de Benedictuskerk
Voorgangers: ds. J. Glas en mw. G. Bekius

Stille Zaterdag
Dienst om 20.45 uur in de Benedictuskerk
Voorgangers: ds. J. Glas en mw. G. Bekius

Themadienst Paasmorgen 17 april
Dienst om 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum
Met medewerking van de Zandprinses
Ouderling van dienst: dhr. S. Wybenga
Koster: dhr. B. Annema
Collecte: Jeugdwerk PKN


 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 10-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 17-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 24-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 31-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 14-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 31-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-09-2022 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Hilda Blom

hildablomtop@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.