Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief 24 april 2022

Laatste kerkdienst in het Kerkelijk Centrum
Zondag 1 mei zal de dienst in de hal van het Kerkelijk Centrum worden gehouden. Ds. H. van Tilburg zal in deze dienst voorgaan. Gemeente Achtkarspelen is al bezig met het inrichten van de kerk voor de vluchtelingen uit Oekraïne, de kerkzaal kan daarom voor de dienst niet meer worden gebruikt.

Bloemengroet:
De bloemen van deze zondag worden als groet van de gemeente bezorgd bij mw. J. Wijngaarden-Stel en bij mw. G. van der Meer-van der Veen.

Uit de gemeente
Mevr. R. E. Tol - Hendriksen is na een verblijf in de Marrewyk weer thuisgekomen. De pijn wordt minder. Het gaat de goede kant op.
Mevr. J. van der Zaag - van der Zwaag is in korte tijd twee keer opgenomen geweest in Nij Smellinghe. Haar situatie was even heel zorgelijk, maar inmiddels knapt ze goed op en verblijft ze tijdelijk in de Marrewyk (k. 22) in Drachten.
Vanuit de gemeente wensen we beide bewoonsters in 'De Koaster' een goed herstel toe.

Kerkelijk Centrum
De gemeente Achtkarspelen is nu bezig met het inrichten van het Kerkelijk Centrum voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.
Op 20 april is er voor omwonenden en andere belangstellenden een informatieavond geweest in het Kerkelijk Centrum onder leiding van burgemeester Oebele Brouwer.
Voor het actuele nieuws aangaande de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kunt u terecht op de website van de gemeente Achtkarspelen. 


Aan allen die in de kerkelijke gemeenten van Ring Buwekleaster betrokken zijn bij bezoekwerk namens de kerk

Beste bezoekmensen - ouderlingen en andere gemeenteleden,


Hierbij nodig ik jullie uit voor een bijeenkomst over kerkelijk bezoekwerk. De Ring Buwekleaster verzorgt regelmatig thema-bijeenkomsten voor ambtsdragers en andere vrijwilligers in kerkenwerk. Dit om ervaringen uit te wisselen en elkaar toe te rusten. In dit geval gaat het over vragen als: wie bezoek je en hoe doe je dat, wat is het verschil tussen contact-pastoraat en bijzonder pastoraat, welke rol heeft de dominee of kerkelijk werker, wat als je met moeilijke/lastige situaties te maken krijgt, enz.

Deze thema-avond vindt plaats op dinsdag 17 mei, van 19.45 tot 21.45 uur in de Jacob-Tsjerke te Drogeham.

Laat mij van te voren - uiterlijk zaterdag 14 mei - weten dat je komt: gertwijnstok@gmail.com
Vriendelijke groet van ds. Gert Wijnstok, Petruskerk Twijzel 
 
Zondag 24 april
Dienst om 11.00 uur in de Benedictuskerk
Voorganger: ds. J. Glas
Ouderling van dienst: dhr. A. de Haan
Koster: S. Roukema
Organist: dhr. F. Walstra
Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 KIA Werelddiaconaat

Zondag 1 mei
Dienst om 11.00 uur in de hal van het Kerkelijk Centrum
Voorganger ds. H. van Tilburg
Ouderling van dienst: mw. H. de Boer
Koster: dhr. T. Spinder
Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 Jeugdwerk JOP PKN


 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 10-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 17-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 24-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 31-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 14-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 31-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-09-2022 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Hilda Blom

hildablomtop@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.