Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Nieuwsbrief 1 mei 2022
Bij de kerkdienst van 1 mei
Voor de dienst is er gelegenheid om vanaf 10.30 uur een kopje koffie te drinken.
Omdat de dienst in de hal van de kerk plaats vindt is er geen uitzending via kerkdienstgemist.
Ds. H. van Tilburg zal in deze dienst voorgaan.
U wordt verzocht uw eigen liedboek mee te nemen.


Laatste kerkdienst in het Kerkelijk Centrum
Zondag 1 mei zal de dienst in de hal van het Kerkelijk Centrum worden gehouden. Gemeente Achtkarspelen is al bezig met het inrichten van de kerk voor de vluchtelingen uit Oekraïne, de kerkzaal kan daarom niet in zijn geheel voor de dienst worden gebruikt. 3 mei moet de kerk klaar zijn voor opvang van vluchtelingen.

Bloemengroet:
De bloemen van deze zondag worden als groet van de gemeente bezorgd bij Familie Noordstra-Kamminga ivm hun 25 jarig huwelijk en bij familie Mauer-Boorsma, ivm hun 55 jarig huwelijk.

Aan allen die in de kerkelijke gemeenten van Ring Buwekleaster betrokken zijn bij bezoekwerk namens de kerk

Beste bezoekmensen - ouderlingen en andere gemeenteleden,


Hierbij nodig ik jullie uit voor een bijeenkomst over kerkelijk bezoekwerk. De Ring Buwekleaster verzorgt regelmatig thema-bijeenkomsten voor ambtsdragers en andere vrijwilligers in kerkenwerk. Dit om ervaringen uit te wisselen en elkaar toe te rusten. In dit geval gaat het over vragen als: wie bezoek je en hoe doe je dat, wat is het verschil tussen contact-pastoraat en bijzonder pastoraat, welke rol heeft de dominee of kerkelijk werker, wat als je met moeilijke/lastige situaties te maken krijgt, enz.

Deze thema-avond vindt plaats op dinsdag 17 mei, van 19.45 tot 21.45 uur in de Jacob-Tsjerke te Drogeham.

Laat mij van te voren - uiterlijk zaterdag 14 mei - weten dat je komt: gertwijnstok@gmail.com
Vriendelijke groet van ds. Gert Wijnstok, Petruskerk Twijzel

Postadres
Het nieuwe postadres van de Protestantse gemeente Kootstertille is voortaan Tillebuorren 42, 9288 AP Kootstertille. Er is een brievenbus geplaatst aan het hek van de Benedictuskerk.


 
 
Zondag 1 mei
Koffiedrinken voor de dienst
Dienst om 11.00 uur in de hal van het Kerkelijk Centrum
Voorganger ds. H. van Tilburg
Ouderling van dienst: mw. H. de Boer
Koster: dhr. T. Spinder
Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 Jeugdwerk JOP PKN

Zondag 8 mei
Dienst om 11.00 uur in de Benedictuskerk
Voorganger: ds. J. Glas
Ouderling van dienst: dhr. A. de Haan
Koster: T. Nicolai
Organist: dhr. F. Walstra
Collecte: 1 Diaconie 2 Kerk 3 KIA Noodhulp


 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 10-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 17-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 24-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 31-07-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 14-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 21-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-08-2022 om 11.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 31-08-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-09-2022 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Hilda Blom

hildablomtop@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.