Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Diaconie Diaconie

 
Diaconie Diaconie

Diaconaat: een Bijbelse opdracht

Over de Bijbelse opdracht wat betreft het diaconaat valt veel te schrijven. Teveel zelfs om hier kwijt te kunnen. Omdat de oorsprong van het diaconaat echter in de Bijbel ligt, gaan we hier toch kort op ingaan. Iemand die meer wil weten over de taak van de diaken volgens de Bijbel, zal in eerste instantie merken dat hierover in de Bijbel weinig wordt geschreven. Toch komt in het Nieuwe Testament het Griekse woord "diakonia" regelmatig voor. Dit woord betekent "dienst". Het hiervan afgeleide woord "diakonos" wordt in het algemeen vertaald als "diaken". Het dienen is niet alleen maar een bepaald aspect van het gemeente zijn, het dienen behoort tot de kern van het gemeente zijn.
Oorspronkelijk had het vooral betrekking op het dienen aan tafel. Daarom hebben de diakenen bij het vieren van het Heilig Avondmaal, nog steeds een belangrijke taak. De opdracht van de Diaconie is: “Helpen waar geen helper is”. De hulpverlening vindt plaats op drie niveaus: plaatselijk, landelijk en wereldwijd.

lees meer »
 
Diaconie Structurele giften Diaconie Structurele giften

De diaconie ondersteunt incidenteel via giften, maar ook structureel, zoals:

Financiering van een adoptiekindje via Pikulan;
8x per jaar een boodschappenpakket aan de Voedselbank Achtkarspelen;
Een vaste bijdrage per kwartaal aan Kerk in Actie "Kinderen in de knel";
Het volgen van het provinciaal bijdragenadvies, samengesteld door de Werkgroep Provinciaal Bijdragenadvies Fryslân;
Werelddiaconaat: voorjaarsweek de enveloppenactie, najaarsweek een vast bedrag;
Bijdrage Roosevelthuis, Gecoörd. Ouderenwerk via St. Kearn;
Financiering wekelijkse bloemengroet in de kerk.
 
 
 
 

Inloggen


 

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 23-06-2024 om 11.00 uur
meer details

'Kerkenpad op de fiets' Ring Buwekleaster, tweede editie
datum en tijdstip 23-06-2024 om 14.00 uur
meer details

Tentdienst op het feestterrein
datum en tijdstip 30-06-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 07-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 08-07-2024 om 19.00 uur
meer details

Kerkenraadvergadering
datum en tijdstip 08-07-2024 om 19.45 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 14-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 21-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 28-07-2024 om 11.00 uur
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 04-08-2024 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info voor de Nieuwsbrief elke donderdag voor 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.