Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Kootstertille
 
 
Diaconie Diaconie

 
Diaconie Diaconie

Diaconaat: een Bijbelse opdracht

Over de Bijbelse opdracht wat betreft het diaconaat valt veel te schrijven. Teveel zelfs om hier kwijt te kunnen. Omdat de oorsprong van het diaconaat echter in de Bijbel ligt, gaan we hier toch kort op ingaan. Iemand die meer wil weten over de taak van de diaken volgens de Bijbel, zal in eerste instantie merken dat hierover in de Bijbel weinig wordt geschreven. Toch komt in het Nieuwe Testament het Griekse woord "diakonia" regelmatig voor. Dit woord betekent "dienst". Het hiervan afgeleide woord "diakonos" wordt in het algemeen vertaald als "diaken". Het dienen is niet alleen maar een bepaald aspect van het gemeente zijn, het dienen behoort tot de kern van het gemeente zijn.
Oorspronkelijk had het vooral betrekking op het dienen aan tafel. Daarom hebben de diakenen bij het vieren van het Heilig Avondmaal, nog steeds een belangrijke taak. De opdracht van de Diaconie is: “Helpen waar geen helper is”. De hulpverlening vindt plaats op drie niveaus: plaatselijk, landelijk en wereldwijd.

lees meer »
 
Diaconie Structurele giften Diaconie Structurele giften

De diaconie ondersteunt incidenteel via giften, maar ook structureel, zoals:

Financiering van een adoptiekindje via Pikulan;
8x per jaar een boodschappenpakket aan de Voedselbank Achtkarspelen;
Een vaste bijdrage per kwartaal aan Kerk in Actie "Kinderen in de knel";
Het volgen van het provinciaal bijdragenadvies, samengesteld door de Werkgroep Provinciaal Bijdragenadvies Fryslân;
Werelddiaconaat: voorjaarsweek de enveloppenactie, najaarsweek een vast bedrag;
Bijdrage Roosevelthuis, Gecoörd. Ouderenwerk via St. Kearn;
Financiering wekelijkse bloemengroet in de kerk.
 
 
 
 

Inloggen


 

Open Kerk
datum en tijdstip 19-10-2021 om 10.00
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 20-10-2021 om 10.00
meer details

Kerkdienst in de Benedictuskerk
datum en tijdstip 24-10-2021 om 11.00 uur
meer details

Kerkenraad
datum en tijdstip 25-10-2021 om 19.45
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 26-10-2021 om 10.00
meer details

Kopij kerknieuws
datum en tijdstip 27-10-2021 om
meer details

Kerkdienst in het Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 31-10-2021 om 11.00 uur
meer details

Open Kerk
datum en tijdstip 02-11-2021 om 10.00
meer details

Vrijdagmorgengroep
datum en tijdstip 05-11-2021 om 9.30 uur
meer details

Kerkdienst in het Kerkelijk Centrum
datum en tijdstip 07-11-2021 om 11.00 uur
meer details

 
Website info
 Heeft u informatie die geschikt is voor op de website dan kunt u dit mailen naar

pgkootstertille@gmail.com

Info op de Nieuwsbrief voor donderdag 18.00u aanleveren bij Evelien Wijbenga

e.wijbenga@gmail.com

 
Kerkdienst gemist
 
Protestantse Gemeente Kootstertille

.
De Benedictuskerk


Kerkelijk Centrum

Subscribe to me on YouTube

Subscribe to me on YouTube

 
Facebook
Facebook PGK
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.